Heřman po bitvě v Teutoburském lese

  • Rozměr: 241 x 304 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1809
  • Signováno: Vpravo na štítu
  • Toto dílo není k prodeji.

Získáno roku 1813 od autora do OSVPU, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Arminiovské téma zaujalo Berglera v roce 1800, kdy vznikla přípravná kompoziční kresba, dnes v majetku AVU v Praze (inu č.K 76). O devět let později podle ní dokončil svůj formátově nejrozměrnější obraz na námět ze starověké historie, popisující vojenská tažení císaře Augusta v roce 9 n.l. Ten, ve snaze rozšířit římskou říši o území v Germanii od Rýna k Labi, vyslal tři legie směrem k východu, aby podrobily tamější germánské kmeny. Syn cheruského náěelníka Heřman (Arminius) ve službách Římanů zavedl jejich vojska do bažin Teutoburského lesa, kde byla pobita a zničena germánskými bojovníky. Bergler znázornil moment vítězství. Heřman s manželkou Thuseldou je obklopen svými válečníky, ti jej oslavují, věnčí dubovou ratolestí a k nohám mu pokládají ukořistěné válečné trofeje. Vedle Tacitova klasického zpracování inspirovala Berglera při malbě obrazu také první část historické trilogie Friedricha Gottlieba Klopstocka Heřmanova bitva (z roku 1769).

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová