Alt Rudolf von (1812 - 1905)

Alt Rudolf von (1812 - 1905)

Rakouský malíř  krajin a architektury. Narodil se jako Rudolf Alt, v roce 1889 získal titul Rieter (rytíř). Byl syn slavného litografa Jakoba Alta (1789-1872). Studoval na Akademie der Künste bildenden ve Vídni. Turistické výlety po rakouských Alpách a severní Itálii v něm probudily lásku ke  krajině a začal malovat akvarely ve velmi realistickém stylu a detailním provedení. V roce 1833, inspirován návštěvou Benátek a okolních měst, začal také dělat množství architektonických obrazů.  Alt prokázal pozoruhodný talent pro vyjádření určité zvláštnosti v přírodě. Podařilo se mu malovat přírodu autenticky se zaměřením na různé odstíny oblohy, barevné tóny vzduchu a vegetace. Jeho pozdější práce jsou blíže k impresionismu. Jeho pohledy na architekturu byly zajímavé, ale často se rozhodl malovat každodenní výjevy. Malby interiéru se staly jednou z jeho silných stránek.  Navštívil a pracoval nějakou dobu v Římě a Neapoli, navštívil jezera Lombardie, pak Galicie, Čechy, Dalmácii, Bavorsko a pak se vrátil několikrát do Itálie. V roce 1863 odešel do Krymu malovat nějaké pohledy na pozůstalosti císařovny, a v roce 1867 odešel na Sicílii.  Jeho mladší bratr Franz Alt, (nar. 1821 ve Vídni, d. 1914) byl také malíř.  Většina z jeho obrazů je v držení různých muzeí ve Vídni.Albertina ve Vídni konala retrospektivní výstavu od září 2005 do ledna 2006.