Adler Egon (1892 - 1963)

Adler Egon (1892 - 1963)

Německo-židovský malíř a grafik z Čech. Studoval v Mnichově, Berlíně a krátce ve Výmaru. V roce 1911 se zúčastnil výstavy Verien der deutschen bildenden Künstler in Böhmem. V roce 1920 měl soubornou výstavu v pražském Rudolfinu, v roce 1921 vystavoval na třetí výstavě Tvrdošijných. Následně odešel do Berlína, kde pravoval pro Ullstein Verlag. Po nástupu nacionálních socialistů k moci se vrátil do Prahy, v roce 1934 vystavoval s Prager Sezession, v roce 1938 emigroval dp Švýcarska a později přes Španělsko do Spojených států amerických. Adler byl jedním z nejvýraznějších představitelů poválečného expresionismu v Čechách. Jeho grafické album pražských motivů náleží vedle prací Hugo Steinera k nejpůsobivějším dílům zachycujícím atmosféru Prahy počátku 20. století, města jako pustnoucího ghetta, ve kterém odděleni od sebe neviditelnou zdí žijí Pražané národnosti české, židovské a německé.